Sunn Skepsis

Format: Websites
,
Language/s: Norsk
,
Resource Link: Visit the Website
Short Description:

Denne portalen er ment å gi deg som pasient råd om kvalitetskriterier for helseinformasjon og tilgang til forskningsbasert informasjon.

Key Concepts addressed:

Details

“Formålet med denne portalen er å gi deg som er pasient eller helseinteressert, råd om kvalitetskriterier for helseinformasjon og bedre tilgang til forskningsbasert helseinformasjon.

Portalen er utviklet av forskere og helsepersonell i samarbeid med både pasienter og friske.

Portalen kan brukes på egenhånd eller i samarbeid med helsepersonell, og er delt inn i tre hoveddeler. Den første delen hjelper deg med å sjekke hvor pålitelig informasjon om behandling er, den andre gir deg en innføring i hvordan du kan søke etter forskning, og den tredje gir deg tips om hva det kan være nyttig å spørre din behandler om”

English description:

The aim of this web-portal is to provide patients and others with advice on how to assess health information and access to research evidence.

“Healthy Scepticism” is a web-portal to improve the public’s health literacy skills and access to evidence based information. The content and main focus was tailored by qualitative interviews, a questionnaire based on the theory of planned behaviour, and literature searches. The portal addresses key barriers that were identified. It provides

  • An introduction to research methods and basic principles of science,
  • help to effectively and efficiently find evidence-based health information,
  • an introduction to critical appraisal and the DISCERN checklist
  • information about users’ rights to participation in decision making, and
  • a decision aid for consultations.

The effects of the portal have been evaluated in a randomised trial.