Home > เกี่ยวกับ Testing Treatments international หรือการรักษาต้องสงสัย

เกี่ยวกับ Testing Treatments international หรือการรักษาต้องสงสัย

ทำไมต้องมีเว็บไซต์ Testing Treatments international หรือ การรักษาต้องสงสัย

A collage of claims

มองไปทางไหนก็มีแต่คำกล่าวอ้างว่าอะไรจะเป็นผลดีหรือผลเสียต่อสุขภาพ

ทว่า คำกล่าวอ้างหลาย ๆ อย่างก็เชื่อไม่ได้ ผู้คนเดือดร้อนเพราะหลงเชื่อคำกล่าวอ้างเหล่านี้ จนได้รับการรักษาที่ไม่มีประโยชน์หรือมีอันตราย หรือเสียโอกาสที่จะได้รับการรักษาที่ดี

น่าเสียดายที่ยากจะแยกแยะว่าคำกล่าวอ้างต่าง ๆ เชื่อถือได้หรือไม่ และต้องใช้ฝีมือสักนิดจึงจะจับได้ไล่ทัน

"Teach a woman to fish.."

สอนคนตกปลาดีกว่าจับปลาให้! หากต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างต่าง ๆ สามารถสืบค้นได้ที่นี่

เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ นักวิจัย ผู้ป่วย และบุคคลทั่วไป นำข้อมูลไปใช้พัฒนาฝีมือในด้านนี้

 

ทั้งนี้เว็บไซต์นี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการรักษา หากต้องการคำแนะนำในด้านนี้ สามารถสืบค้นได้ที่นี่.

แต่เว็บไซต์นี้ จะช่วยฝึกการตั้งคำถามและวิเคราะห์คำกล่าวอ้างเกี่ยวกับการรักษาและวิธีการรักษาต่าง ๆ โดยต่อยอดจากหนังสือ การรักษาต้องสงสัย ที่เขียนเพื่อให้ทุกคนได้อ่าน และสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีในกว่าสิบภาษา (ดูด้านบนของหน้านี้)

TTi เหมาะกับใครบ้าง

A pupil

เว็บไซต์นี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งเข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะสำหรับ

  • ครูอาจารย์ ในโรงเรียนประถม มัธยม และอุดมศึกษา
  • สื่อและนักสื่อสาร เช่นนักหนังสือพิมพ์และนักเขียนด้านวิทยาศาสตร์
  • ผู้กำหนดนโยบาย เช่น นโยบายสุขภาพและอื่น ๆ
  • นักวิจัย ที่ทำงานวิจัยด้านสุขภาพ
  • และทุกคนที่ต้องการเรียนรู้ ว่าควรประเมินคำกล่าวอ้างเรื่องการรักษาอย่างไร รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ นักศึกษาสาขาต่าง ๆ และนักศึกษาในสาขาสุขภาพ

ดูข้อมูลผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสร้างเว็บไซต์นี้ในฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทยได้ ที่นี่

เครดิตรูป

  • Teaching Allie to Fish, Ted Kerwin, CC BY 2.0