Home > อ่านหนังสือฉบับเต็ม > เกี่ยวกับการตรวจสอบวิธีการรักษา > ทำอย่างไรการตรวจสอบวิธีการรักษาจึงจะดีขึ้น

ทำอย่างไรการตรวจสอบวิธีการรักษาจึงจะดีขึ้น

เราทุกคนสามารถมีส่วนช่วยให้มั่นใจได้ว่าการตัดสินใจเรื่องวิธีการรักษาอิงตามการตรวจสอบวิธีการรักษาอย่างเที่ยงธรรม ซึ่งจะช่วยยกระดับการดูแลสุขภาพ ลดอันตรายจากวิธีการรักษาที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ และลดงานวิจัยที่สิ้นเปลือง

ปรับปรุงกระบวนการกำกับงานวิจัย

แพทย์ควรทำอย่างไร (คลิกเพื่อดูรูปใหญ่)

การรักษาตามปกติก็มีความเสี่ยงไม่แพ้งานวิจัย  หรือที่จริงเสี่ยงยิ่งกว่า การกำกับงานวิจัยเป็นอุปสรรคอันหนักหนาสำหรับผู้ที่อยากประเมินวิธีการรักษาที่ยังไม่ค่อยมีข้อมูล แต่วิธีการรักษาเดียวกันนี้กลับใช้ในเวชปฏิบัติได้ ตราบเท่าที่ผู้ป่วยยินยอม

 

หมายความว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลของวิธีการรักษาไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

บางครั้งการกำกับงานวิจัยก็ทำให้งานวิจัยที่สำคัญล่าช้า ทั้งที่งานวิจัยนั้นจะช่วยให้การดูแลสุขภาพของทุกคนปลอดภัยขึ้น

ต้องมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการให้ข้อมูลและหารือเรื่องความไม่แน่นอนกับผู้ป่วย

อ่านเพิ่มเติมใน “การกำกับการตรวจสอบวิธีการรักษา ตัวช่วย หรือตัวถ่วง”

วิจัยในเรื่องที่สำคัญต่อผู้ป่วย

A crowd with a megaphoneการช่วยให้งานวิจัยที่เหมาะสมสำเร็จเป็นเรื่องของทุกคน ผู้ป่วยและสาธารณชนช่วยค้นหาหัวข้อวิจัยซึ่งสำคัญกับตนได้ และชี้แนะนักวิจัยว่าควรทำการศึกษาในโจทย์เหล่านี้อย่างไร หรืออาจทำงานวิจัยด้วยตัวเองก็ได้

 

ขณะนี้มีการเคลื่อนไหวทั่วโลกเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นในการดูแลสุขภาพและงานวิจัยด้านสุขภาพ โดยแม้จะอยู่ในช่วงเริ่มต้น เราก็ยังเห็นประโยชน์ของการได้ข้อมูลที่ดีขึ้นจากผู้ป่วยในเรื่องการตรวจสอบวิธีการรักษา เช่น ผู้ป่วยช่วยให้ออกแบบเอกสารให้ข้อมูลเรื่องการศึกษาเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง

ยังมีอีกหลายตัวอย่างของงานวิจัยที่ดี ไม่ดี และไม่จำเป็น

อ่านเพิ่มเติม

อย่ายอมถูกคนบางกลุ่มชักจูง

การให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมไม่ได้ช่วยพัฒนาการตรวจสอบวิธีการรักษาเสมอไป บางครั้งกลุ่มผู้ป่วยซึ่งสนับสนุนโดยภาคอุตสาหกรรมก็รณรงค์ให้ใช้วิธีการรักษาใหม่ก่อนที่เราจะมีหลักฐานรองรับ องค์กรผู้ป่วยอาจไม่ได้เป็นกลางอย่างที่ประกาศตัวว่าเป็น

ดังตัวอย่างของการเรียกร้องอยากใช้ เฮอเซปติน (Herceptin) รักษามะเร็งเต้านมทั้งที่ยังขาดการประเมินที่เพียงพอ

 

พิจารณาผลจากการตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรมเมื่อตัดสินใจเรื่องการรักษา

การหารือระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย รวมถึงคำถามที่ควรถาม

วันใดวันหนึ่ง เราทุกคนต้องเผชิญกับการตัดสินใจเรื่องการรักษาอาการต่างๆ คุณจะนำสิ่งที่เรียนรู้จากเว็บไซต์นี้ไปใช้ดูแลสุขภาพของคุณอย่างไร

เรากล่าวถึงว่าคุณสามารถใช้หลักฐานจากการตรวจสอบวิธีการรักษาในการปรึกษาแพทย์ และยกตัวอย่างคำถามที่คุณน่าจะอยากรู้เกี่ยวกับการนำงานวิจัยมาใช้จริง

แนวทางสำหรับอนาคตอันสดใส

เนื้อหาส่วนสุดท้ายในเว็บไซต์นี้กล่าวถึงภาพรวมว่าเราจะนำการตรวจสอบวิธีการรักษาอย่างเที่ยงธรรมไปใช้พัฒนาการดูแลสุขภาพได้อย่างไร เพื่อลดอันตรายที่เลี่ยงได้ไม่ให้เกิดกับผู้ป่วย รวมถึงลดการเสียทรัพยากรในการวิจัยด้านสุขภาพโดยสูญเปล่า

ถัดไป: คำนิยม โดย เบน โกลด์เอเคอร์