วิธีการรักษาที่เห็นผลเด่นชัด

ดาวน์โหลดในรูปแบบ pdf: วิธีการรักษาที่เห็นผลเด่นชัด

บางครั้งผู้ป่วยก็ตอบสนองต่อวิธีการรักษาต่างจากที่เคยตอบสนองในอดีต และจากธรรมชาติของโรคนั้นๆ อย่างเด่นชัดจนชี้ขาดผลการรักษา ได้โดยไม่ต้องตรวจสอบให้ถี่ถ้วน (ดูบทที่ 5) [3] ในผู้ป่วยโรคโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ (pneumothorax) การแทงเข็มเข้าในช่องอกเพื่อระบายอากาศที่คั่งค้างออกทำให้อาการดีขึ้นทันตาเห็น ประโยชน์ของวิธีการรักษานี้จึงชัดเจน ตัวอย่างอื่นๆ ของผลที่เด่นชัด ได้แก่ มอร์ฟีนระงับปวด อินซูลินแก้ภาวะโคม่าเนื่องจากเบาหวาน และข้อสะโพกเทียมรักษาอาการปวดเนื่องจากข้ออักเสบ เป็นต้น ผลเสียจากการรักษาก็อาจเด่นชัด เช่นกัน ยาบางชนิดกระตุ้นให้แพ้รุนแรงถึงชีวิต ผลที่เด่นชัดอื่นๆ ยังมีการผิดรูปของแขนขาที่พบไม่บ่อย ซึ่งมีทาลิโดไมด์เป็นเหตุ (ดูบทที่ 1)

แต่น้อยครั้งที่จะเห็นผลการรักษาได้เด่นชัดเช่นนี้ ไม่ว่าในทางให้คุณหรือให้โทษ ผลส่วนใหญ่มักไม่เด่นชัดแต่ก็ควรรู้ไว้ เช่น จำเป็นต้องตรวจสอบอย่างรัดกุม เพื่อหาค่าว่าควรให้มอร์ฟีนในปริมาณและความถี่เท่าใดจึงจะได้ผลและปลอดภัย อินซูลินจากกระบวนการพันธุวิศวกรรมเหนือกว่าอินซูลินจากสัตว์หรือไม่ หรือข้อสะโพกเทียมที่เพิ่งวางจำหน่ายโดยราคาสูงถึง 20 เท่าของข้อสะโพกเทียมชนิดราคาย่อมเยาที่สุดนั้นคุ้มกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมากพอที่ผู้ป่วยจะยอมรับได้ไหม ในกรณีทั่วไปเช่นนี้ ทุกคนต้องหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบที่ไม่เที่ยงธรรม (ลำเอียง) และข้อสรุปผิดๆ ที่อาจ ได้รับ

ถัดไปวิธีการรักษาที่ให้ผลปานกลาง แต่ก็สำคัญ