Home > อ่านหนังสือฉบับเต็ม > การตรวจสอบวิธีการรักษาอย่างเที่ยงธรรมคืออะไร > บทที่ 6 การตรวจสอบวิธีการรักษาอย่างเที่ยงธรรม

บทที่ 6 การตรวจสอบวิธีการรักษาอย่างเที่ยงธรรม

ดาวน์โหลดในรูปแบบ pdf: บทที่ 5 การตรวจสอบวิธีการรักษาอย่างเที่ยงธรรม

ประเด็นสำคัญ

  • การตรวจสอบวิธีการรักษาอย่างเที่ยงธรรมมีความจำเป็น เพราะไม่อย่างนั้นเราอาจสรุปว่าวิธีการรักษานั้นๆ มีประโยชน์ ทั้งที่จริงไม่มีหรือกลับกัน
  • การเปรียบเทียบเป็นพื้นฐานของการตรวจสอบวิธีการรักษาอย่างเที่ยงธรรมทุกวิธี
  • เมื่อเปรียบเทียบวิธีการรักษาต่างๆ (หรือเปรียบเทียบระหว่างการรักษากับการไม่รักษา) หลักการเรื่องการเปรียบเทียบ “สิ่งที่คล้ายคลึงกัน”คือสิ่งสำคัญที่สุด
  • ต้องพยายามลดความลำเอียงในการประเมินผลการรักษา[/getit].

ผู้อ่านหลายๆ ท่านอาจไม่คุ้นเคยกับหลักการต่างๆ ที่รองรับการตรวจสอบวิธีการรักษาอย่างเที่ยงธรรม ทั้งที่ไม่ซับซ้อน อันที่จริง การที่เราเข้าใจโลกตามสัญชาตญาณในชีวิตประจำวันก็ต้องพึ่งหลักการเหล่านี้ แต่โรงเรียนกลับไม่สอนให้กระจ่าง ทั้งหลักการเหล่านี้ยังมักถูกถ่ายทอดด้วยภาษาซับซ้อนเกินจำเป็น คนจำนวนมากจึงมองเมินหัวข้อนี้ เพราะเชื่อว่าเกินความสามารถตนจะเข้าใจได้ ผู้เขียนหวังว่าบทนี้และอีก 2 บทถัดไปจะทำให้คุณเชื่อว่า คุณรู้หลักใหญ่ใจความเรื่องนี้อยู่แล้ว และเข้าใจได้ทันทีว่าทำไม เรื่องนี้จึงสำคัญยิ่ง ผู้อ่านที่อยากค้นคว้ารายละเอียดหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.testingtreatments.org และห้องสมุดเจมส์ลินด์ (The James Lind Library [www.jameslindlibrary.org])

ถัดไปทำไมต้องมีการตรวจสอบวิธีการรักษาอย่างเที่ยงธรรม