กล้าคิดที่จะทำน้อยกว่า

ดาวน์โหลดในรูปแบบ pdf: กล้าคิดที่จะทำน้อยกว่า

ข้อสรุปคือมากกว่าไม่ได้ดีกว่าเสมอไป นี่ยังคงเป็นสาระสำคัญปัจจุบันผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะลุกลาม (แพร่ไปบริเวณอื่น) กระตือรือร้น ที่จะได้รับการรักษาด้วยเฮอเซปติน. (ดูด้านบนและบทที่ 1) แต่อย่างมากเฮอเซปตินก็แค่เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีชีวิตยืนยาวขึ้นเล็กน้อย บางครั้งแค่เป็นวัน หรือสัปดาห์ โดยต้องแลกกับผลข้างเคียงที่รุนแรง หรือกระทั่งเสียชีวิตในบางราย [12,13]

ส่วนมะเร็งเต้านมในระยะอื่นๆ ก็มีแนวโน้มชัดเจนว่าจะเกิดการรักษาเกินจำเป็น เช่น ในหญิงที่มีภาวะก่อนมะเร็ง เช่น มะเร็งในท่อน้ำนม หรือมะเร็งเต้านมชนิดไม่ลุกลาม (ductal carcinoma in situ) ซึ่งพบได้ด้วยการตรวจเต้านม (ดูบทที่  4) แม้จะไม่ได้รับการรักษามะเร็งในท่อน้ำนมนี้ก็อาจไม่เป็นปัญหาเลยตลอดชีวิตของผู้ป่วย ขณะเดียวกัน ก็มีการตั้งคำถามมากขึ้นเรื่อยๆ ถึงความจำเป็นที่ต้องผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ซึ่งเสี่ยงต่ออาการแทรกซ้อนที่น่ากลัว ซึ่งกระทบต่อแขนข้างนั้น เช่น ภาวะบวมน้ำเหลือง (ดูบทที่ 5) เนื่องจากการใช้วิธีผ่าตัดนี้ร่วมกับวิธีการรักษาอื่นดูจะไม่ได้เพิ่มการรอดชีวิตเลย [14]

เพิ่มเติม: เอกสารอ้างอิง (บทที่ 3)

บทถัดไปบทที่ 4 ลงมือก่อนอาจไม่ดีกว่า