คาเฟอีน (Caffeine) เพื่อการรักษาปัญหาการหายใจในเด็กที่คลอดก่อนกำหนด

ดาวน์โหลดในรูปแบบ pdf: คาเฟอีน (caffeine) เพื่อการรักษาปัญหาการหายใจในเด็กที่คลอดก่อนกำหนด

ความแตกต่างใหญ่หลวงของวิธีการรักษาที่ใช้ในโรคหนึ่งๆ เป็นหลักฐานชัดเจนถึงความไม่แน่นอนในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพ เรื่องข้อดีของวิธีการรักษาต่างๆ และยิ่งแนวทางปฏิบัตินั้นหยั่งรากลึก ก็อาจแปลว่ายิ่งต้องใช้เวลานานในการสะสางความไม่แน่นอนด้วยการตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรม การใช้คาเฟอีนในเด็กที่คลอดก่อนกำหนดเป็นตัวอย่างที่เห็นชัด ทารกที่คลอดก่อนกำหนดมักหายใจไม่ปกติ และบางครั้งก็หยุดหายใจเป็นช่วงสั้นๆ อาการนี้เรียกว่าอาการหยุดหายใจในทารกคลอดก่อนกำหนด (Apnoea in prematurity) เกิดในทารกส่วนใหญ่ซึ่งคลอดขณะที่อายุครรภ์น้อยกว่า 34 สัปดาห์ ในปลายทศวรรษ 1970 มีการพิสูจน์ว่าการรักษาด้วยคาเฟอีนลดจำนวนครั้งที่เกิดอาการดังกล่าว กุมารแพทย์บางรายจึงเริ่มสั่งใช้

ถึงอย่างนั้นผลของคาเฟอีนก็ยังเป็นที่ถกเถียง แม้การตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรมแสดงแล้วว่า คาเฟอีนใช้ได้ผล แต่กุมารแพทย์จำนวนมาก ก็ยังเห็นว่าปัญหาดังกล่าวยังไม่รุนแรงขนาดที่ต้องใช้ยานี้ บางรายยังกังวลว่ายานี้อาจไม่ปลอดภัยในทารกตัวจ้อยกลุ่มนี้ ซึ่งหมายความว่ามีทารกเพียงบางส่วนที่ได้รับการรักษาด้วยคาเฟอีน หลังจากใช้มานานกว่า 30 ปีในที่สุดก็มีการประเมินความไม่แน่นอนที่แพร่หลายดังกล่าวในการศึกษาระดับนานาชาติขนาดใหญ่ ซึ่งปรากฏว่านอกจากวิธีการรักษาพื้นๆ นี้จะช่วยบรรเทาอาการหายใจลำบาก ที่สำคัญยังทำให้ทารกมีโอกาสรอดชีวิตในระยะยาวสูงขึ้นชัดเจนโดยไม่เกิดสมองพิการ (Cerebral palsy) หรือพัฒนาการช้า หากมีการสะสางความไม่แน่นอนตั้งแต่ตอนที่เริ่มนำวิธีการรักษานี้มาใช้จำนวนทารกที่พิการจะน้อยกว่านี้ [15], [16]

Nextยาปฏิชีวนะในการคลอดก่อนกำหนด