บทที่ 5 ทำอย่างไรเมื่อผลการรักษาไม่แน่นอน

ดาวน์โหลดในรูปแบบ pdf: บทที่ 5 ทำอย่างไรเมื่อผลการรักษาไม่แน่นอน

ประเด็นสำคัญ

  • น้อยครั้งที่พบผลที่เด่นชัดจากวิธีการรักษา
  • ความไม่แน่นอนเรื่องผลของวิธีการรักษาต่างๆ พบได้ดาษดื่น
  • เป็นเรื่องปกติที่ผลของวิธีการรักษาแต่ละวิธีแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย การตรวจจับความแตกต่างนี้ได้ถูกต้องจึงมีความสำคัญ
  • ต้องดำเนินการขั้นตอนต่างๆ เพื่อลดความไม่แน่นอน หากไม่มีใครรู้ชัดในประเด็นสำคัญเรื่องผลของวิธีการรักษาหนึ่งๆ
  • การช่วยให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในการลดความไม่แน่นอนเรื่องผลของวิธีการรักษาต่างๆ ทำได้มากกว่าที่เป็นอยู่อีกมาก

ในบทนเราจะกล่าวถึงความไม่แน่นอนในแทบทุกผลทกล่าวอ้างของ วิธีการรักษาทั้งใหม่และเก่า เช่น อาจมีผู้กังขาเรื่องการให้ออกซิเจนเสริมใน ผู้ที่กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ซึ่งไม่มีหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่ามีประโยชน์ แต่มีหลักฐานว่าเป็นอันตราย ความไม่แน่นอนนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่าง เหมาะสม [1] และผลอีกหลายอย่างของวิธีการรักษาต่างๆ ก็ยังคงเป็นที่ถกเถียง

ถัดไปผลการรักษาที่เด่นชัด : หาได้ยาก แต่สังเกตได้ง่าย