ยาปฏิชีวนะในการคลอดก่อนกำหนด

ดาวน์โหลดในรูปแบบ pdf: ยาปฏิชีวนะในการคลอดก่อนกำหนด

เมื่อตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรม อาจพบว่าวิธีการรักษาที่หวังว่าจะให้ผลดีและคิดว่าไม่เป็นอันตราย ให้ผลเป็นตรงข้าม แพทย์สั่งใช้วิธีการรักษาต่างๆ ด้วยเจตนาดี โดยเฉพาะหากวิธีการรักษาเหล่านั้นให้ความหวังได้ในยามอับจน เช่น มีทฤษฎีกล่าวว่าการติดเชื้อที่ “ไม่แสดงอาการ” อาจกระตุ้นให้เจ็บครรภ์และคลอดก่อนกำหนด แพทย์จึงส่งใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงมีครรภ์บางรายโดยหวังว่าจะช่วยยืดอายุครรภ์ได้ ไม่มีใครคิดจริงจังว่าการ ใช้ยาปฏิชีวนะในลักษณะนี้จะก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรง อันที่จริง ยังมีหลัก ฐานว่าหญิงมีครรภ์อยากใช้ยาปฏิชีวนะเอง ด้วยวิธีคิดแบบ “ลองดูคงไม่เสียหาย”

เมื่อมีการตรวจสอบวิธีการรักษานี้อย่างเที่ยงธรรมในที่สุด ผลที่ได้ก็สร้างความกระจ่าง ประการแรกคือไม่พบประโยชน์ใดๆ เลย อีกทั้งเมื่อตามสังเกตทารกที่เข้าร่วมการศึกษาในระยะยาว ก็พบว่าเด็กที่เคยได้รับยาปฏิชีวนะมีโอกาสสมองพิการ รวมถึงมีปัญหาด้านการพูด มองเห็น และเดิน มากกว่าเด็กในกลุ่มเปรียบเทียบ ตลอดช่วงหลายทศวรรษที่มีการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงมีครรภ์ ไม่มีผู้ใดตระหนักถึงความเสี่ยงจากการใช้ยานี้ โดยขาดหลักฐานจากการตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรม มีหลายกรณีที่ผู้ได้รับการรักษาด้วยวิธีซึ่งยังได้รับการประเมินไม่เพียงพอในเวชปฏิบัติ “ตามปกติ” มีแนวโน้มได้รับอันตรายมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีเดียวกันโดยเข้าร่วมการวิจัย กล่าวอีกอย่างคือ โดยรวมประชาชนจะมีความเสี่ยงสูงกว่า ถ้าใช้ยาโดยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรม [17], [18], [19]

ถัดไปมะเร็งเต้านม