ลำดับความสำคัญที่บิดเบือนในงานวิจัย

ดาวน์โหลดในรูปแบบ pdf: ลำดับความสำคัญที่บิดเบือนในงานวิจัย

เป้าหมายขององค์กรส่วนใหญ่ที่สนับสนุนการวิจัยทางชีวการแพทย์และของนักวิจัยส่วนใหญ่ มักตรงไปตรงมา คือเพื่อสร้างข้อมูลสำหรับการยกระดับสุขภาพของประชาชน แต่ในรายงานวิจัยด้านนี้นับล้านๆ เรื่องที่ตีพิมพ์ในแต่ละปี จะมีสักกี่เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อเป้าหมายอันควรค่าดังกล่าว

เนื้อเรื่องย่อย:

เพิ่มเติมเอกสารอ้างอิง (บทที่ 10)

บทถัดไป: บทที่ 11 การช่วยให้งานวิจัยที่เหมาะสมสำเร็จ เป็นเรื่องของทุกคน