ความจำเป็นที่ต้องใช้มากกว่าความรู้สึก

ดาวน์โหลดในรูปแบบ pdf: ความจำเป็นที่ต้องใช้มากกว่าความรู้สึก

แค่ผู้ป่วยเชื่อว่าสิ่งนั้นๆ ช่วยพวกเขาก็น่าจะเพียงพอ เหตุใดต้องหาเรื่องยุ่งยากสิ้นเปลืองทำงานวิจัยเพื่อประเมินผลการรักษาอย่างเป็นกิจจะลักษณะ หรือหาทางพิสูจน์ว่าวิธีการรักษาดังกล่าวช่วยผู้ป่วยหรือไม่ และหากช่วยได้มันช่วยอย่างไร มีเหตุผลอย่างน้อย 2 ข้อ ข้อหนึ่งคือวิธีการรักษาที่ไม่ได้ผลอาจเบนความสนใจเราจากวิธีการรักษาที่ได้ผลจริง อีกเหตุผลคือวิธีการรักษาหลายวิธี (หรือกระทั่งส่วนใหญ่) มีผลข้างเคียงบ้างระยะสั้น บ้างระยะยาว และบ้างยังไม่รู้ ถ้าผู้ป่วยไม่ได้ใช้วิธีการรักษาดังกล่าวก็อาจรอดพ้นจากผลเสีย จึงเป็นประโยชน์หากแยกแยะได้ว่าวิธีการรักษาใดไม่น่าจะได้ผลดี หรืออาจก่อให้เกิดโทษมากกว่าประโยชน์ งานวิจัยยังอาจค้นพบข้อมูลสำคัญว่าวิธีการรักษาต่างๆ ทำงานอย่างไร รวมถึงค้นหาความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาวิธีที่ดีขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้น

งานวิจัยเกี่ยวกับผลจากการรักษาจึงสำคัญทุกหนแห่ง โดยเฉพาะในหมู่ผู้มุมานะที่จะแบ่งปันทรัพยากรด้านสุขภาพให้ผู้ป่วยอย่างเท่าเทียม เช่น ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติในสหราชอาณาจักร หรือองค์การสุขภาพทหารผ่านศึกแห่งสหรัฐอเมริกา (US Veterans Health Administration) ในกรณีนี้ ต้องมีการตัดสินใจว่าวิธีการรักษาใดคุ้มกับทรัพยากรที่มีจำกัดในการดูแลสุขภาพ ถ้าผู้ป่วยบางรายได้รับวิธีการรักษาที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีประโยชน์ ก็อาจทำให้ผู้ป่วยรายอื่นเสียโอกาสได้รับวิธีการรักษาที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว

แต่ความรู้สึกกับความเห็นของผู้ป่วยและแพทย์เกี่ยวกับผลการรักษาก็ยังสำคัญ เพราะมักเป็นจุดเริ่มต้นให้ตรวจสอบวิธีการรักษาใหม่ที่ดูเข้าทีอย่างเป็นกิจจะลักษณะ บางครั้งการทำวิจัยเต็มรูปแบบต่อมาก็อาจ ทำให้ระบุได้ทั้งผลเสียและผลดีของวิธีการรักษานั้นๆ เช่น หญิงที่ได้รับการรักษาด้วยยาไดเอทิลสติลเบสทรอล (DES) ขณะตั้งครรภ์ เป็นคนแรกที่เฉลียวใจเมื่อ 20 ปีให้หลังว่า ยาชนิดนี้อาจเป็นสาเหตุให้ลูกสาวเป็นมะเร็งช่องคลอดชนิดหายาก (ดูบทที่ 2 หน้า 54-55) และเมื่อผู้ป่วยเล่าถึงผลข้าง เคียงที่ไม่คาดคิดจากวิธีการรักษาความดันโลหิตสูงวิธีใหม่ทเขาได้รับ ทั้งเขาและแพทย์ก็ไม่คาดฝันว่าคำพูดดังกล่าวจะเป็นเหตุให้ค้นพบยาขายดีตลอดกาลอย่างซิลเดนาฟิล (sildenafil  หรือไวอากรา [Viagra])

ดังนั้น ความรู้สึกส่วนบุคคลเกี่ยวกับผลการรักษาจึงไม่ควรถูกละเลย แต่ก็มักไม่ใช่เหตุผลที่ชัดเจนพอให้สรุปผลจากวิธีการรักษาต่างๆ อย่างเชื่อถือได้ จึงไม่อาจใช้ในการแนะนำวิธีการรักษาแก่ผู้อื่นเลย

ถัดไปแล้วการตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรมคืออะไร