การตามสังเกตทุกคนที่อยู่ในการเปรียบเทียบวิธีการรักษา

ดาวน์โหลดในรูปแบบ pdf: การตามสังเกตทุกคนที่อยู่ในการเปรียบเทียบวิธีการรักษา

หลังจากอุตส่าห์จัดกลุ่มเปรียบเทียบเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เปรียบเทียบคล้ายคลึงกัน ยังต้องเลี่ยงไม่ให้เกิดความลำเอียงจากการละเลย ความเปลี่ยนแปลงในผู้ป่วยบางส่วน ควรตามสังเกตผู้ป่วยทุกรายให้นานที่สุด และวิเคราะห์ผลในภาพรวมของผู้ป่วยทุกรายที่อยู่ในกลุ่มนั้นๆ โดยไม่สนใจว่าพวกเขาได้รับวิธีการรักษาใด (ถ้าได้รับ) การทำแบบนี้เรียกว่าการวิเคราะห์ “intention-to-treat” ถ้าไม่ทำ ดังนี้ สิ่งที่เปรียบเทียบจะไม่อาจเทียบเคียงกันได้

Why all patients randomized should be included in the final outcome (‘intention to treat’).

ทำไมผู้ป่วยทุกคนที่สุ่มมาแล้วจึงควรถูกนับรวมในผลสุดท้าย

ดูเผินๆ อาจคล้ายไม่สมเหตุสมผลที่เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม ทั้งที่ผู้ป่วยบางรายในกลุ่มไม่ได้รับวิธีการรักษาที่กำหนดให้แล้ว แต่การละเลยหลักการนี้อาจทำให้การตรวจสอบไม่เที่ยงธรรมและให้ผลชวนเข้าใจผิด เช่น ผู้ป่วยที่หลอดเลือดเลี้ยงสมองเริ่มตีบและเวียนศีรษะเป็นช่วงๆ เสี่ยงจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองสูงกว่าปกติ นักวิจัยทำการตรวจสอบว่าหลังจากทำหัตถการเพื่อแก้การตีบในผู้ป่วยกลุ่มนี้ การเกิดโรคหลอดเลือดสมองลดลงหรือไม่ นักวิจัยวิเคราะห์ถูกต้องโดยเทียบผู้ป่วยทั้งหมดที่กำหนดให้รับการผ่าตัดไม่ว่าจะรอดชีวิตหรือไม่ กับผู้ป่วยทั้งหมดที่กำหนดให้ไม่ได้รับการผ่าตัด หากนักวิจัยบันทึกความพี่ของโรคหลอดเลือดสมองเฉพาะในผู้ป่วยที่รอดชีวิตจากผลเฉียบพลันของการผ่าตัด ก็จะพลาดข้อเท็จจริงสำคัญว่าการผ่าตัดเองก็อาจก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองและการเสียชีวิตได้ อีกทั้งถ้าสิ่งอื่นทุกอย่างเหมือนกัน ผู้ป่วยที่รอดชีวิตในกลุ่มผ่าตัดจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองน้อยกว่า การตรวจสอบนี้จึงไม่เที่ยงธรรมในการประเมินผลจากหัตถการ ซึ่งมีอันตรายที่ต้องพิจารณาด้วย

อันที่จริงการผ่าตัดและการรักษาด้วยยาที่แสดงในภาพด้านล่างให้ผลเท่ากัน แต่ถ้ามีผู้ป่วยที่จัดสรรให้รับการผ่าตัด 2 คนเสียชีวิตก่อนเข้ารับหัตถการ และถูกตัดออกจากการพิจารณา การเปรียบเทียบระหว่าง 2 กลุ่ม จะมีความลำเอียง ชี้ว่าการผ่าตัดดีกว่า[ต] แต่ที่จริงไม่เป็นอย่างนั้น

[ต] เนื่องจากผู้ที่เสียชีวิตไปก่อนผ่าตัดอาจเป็นผู้ป่วยอาการหนัก หากตัดจากการวิเคราะห์ อาการโดยรวมของผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับการผ่าตัดจะเบากว่ากลุ่มที่ได้รับยา เป็นต้น

ถัดไปการจัดการเมื่อมีสิ่งที่ผิดไปจากวิธีการรักษาที่จัดสรรให้