อันตรายที่หลีกเลี่ยงได้ต่อผู้เข้าร่วมงานวิจัย

ดาวน์โหลดในรูปแบบ pdf: อันตรายที่หลีกเลี่ยงได้ต่อผู้เข้าร่วมงานวิจัย

การไม่ประเมินหลักฐานที่เชื่อถือได้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ยังอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เข้าร่วมงานวิจัยทั้งที่เลี่ยงได้ นักวิจัยยังถูกว่าจ้างให้ทำการศึกษาซึ่งระงับการใช้วิธีการรักษาที่รู้ว่ามีประสิทธิผล เช่น เนิ่นนานหลังจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือแสดงว่า การให้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยที่ผ่าตัดลำไส้ช่วยลดโอกาสที่ผู้ป่วยจะเสียชีวิตจากอาการแทรกซ้อน นักวิจัยยังคงทำการทดลองแบบมีกลุ่มควบคุมโดยไม่ให้ยาปฏิชีวนะแก่ผู้ป่วยครึ่งหนึ่ง การที่นักวิจัยละเลยการทบทวนความรู้ที่มีอยู่เดิมอย่างเป็นระบบ ตัดโอกาสที่ผู้เข้าร่วมการศึกษาครึ่งหนึ่งจะได้รับวิธีการรักษาที่ทราบแล้วว่าเป็นประโยชน์ มีหลักฐานว่าความบกพร่องร้ายแรงนี้ยังไม่เป็นที่สนใจทั้งจากหน่วยงานที่ให้ทุนแก่งานวิจัยและจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยซึ่งทบทวนโครงร่างงานวิจัย แต่กลับไม่โต้แย้งนักวิจัย

หากนักวิจัยไม่ประเมินสิ่งที่รู้อยู่แล้วเกี่ยวกับผลของวิธีการรักษานั้นๆ อย่างเป็นระบบนอกจากผู้ป่วยที่ต้องใช้วิธีการรักษาจะต้องเสี่ยง ยังอาจส่งผลเสียต่ออาสาสมัครสุขภาพดีด้วย ระยะแรกในการตรวจสอบวิธีการรักษามักทำในอาสาสมัครสุขภาพดีจำนวนน้อยในปี ค.ศ. 2006 ชายหนุ่มอาสาสมัคร 6 รายของหน่วยวิจัยเอกชนในเวสต์ลอนดอน ได้รับการหยดยาซึ่งไม่เคยใช้ในคนเข้ากระแสเลือด ทั้งหกต้องเผชิญอาการแทรกซ้อนที่อาจคร่าชีวิต หนึ่งในนั้นสูญเสียนิ้วมือนิ้วเท้า ซ้ำสุขภาพในระยะยาวก็ถดถอย หากรายงานเรื่องผลเสียร้ายแรงของยาที่คล้ายกันถูกส่งตีพิมพ์ [13] และนักวิจัยประเมินสิ่งที่รู้อยู่แล้วเกี่ยวกับผลจากยาเหล่านี้อย่างเป็นระบบ [14] จะเลี่ยงเหตุสลดนี้ ได้แน่นอน [15] เพราะนักวิจัยอาจไม่เดินหน้าทำการศึกษาอีกเลย หรือถึงจะตัดสินใจทำต่อก็อาจให้ยาเข้ากระแสเลือดในอาสาสมัครทีละรายแทนให้ทุกรายพร้อมกัน รวมทั้งสมควรเตือนอาสาสมัครถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น [16]

Nextทรัพยากรที่สูญเปล่าในการดูแลสุขภาพและการวิจัย