การลดผลจากความบังเอิญในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

Download a pdf of Reducing the play of chance in systematic reviews

ในบทที่ 7 ผู้เขียนอธิบายวิธีลดผลจากความบังเอิญโดยรวมข้อมูลจากการศึกษาที่เป็นเอกเทศแต่คล้ายคลึงกันด้วยกระบวนการที่เรียกว่า “การวิเคราะห์เชิงอภิมาน” พร้อมยกตัวอย่าง 5 การศึกษาจาก 5 ประเทศที่แยกกันดำเนินการและรับทุนเพื่อไขข้อข้องใจนาน 60 ปีว่า ทารกซึ่งคลอดก่อนกำหนดต้องมีระดับออกซิเจนในเลือดเท่าใดจึงจะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตโดยไม่พิการร้ายแรง ตัวอย่างนี้ทำให้เห็นภาพว่าสามารถวางแผน กระบวนการดังกล่าวก่อนได้ผลการศึกษา ทั้งยังทำหลังการศึกษาซึ่งคล้าย กันจำนวนหนึ่งเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วย

ตัวอย่างเช่น ในปี ค.ศ. 1974 แพทย์ชาวสวีเดนนำการศึกษาเรื่องผลจากการผ่าตัดมะเร็งเต้านมเท่านั้น เทียบกับการผ่าตัดร่วมกับฉายรังสีมาทบทวนอย่างเป็นระบบ [6] เขาพบว่าผู้ป่วยในกลุ่มที่ได้รับการฉายรังสีมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าในทุกการศึกษา เมื่อใช้วิธีทางสถิติสังเคราะห์หลักฐานทั้งหมดด้วยการวิเคราะห์เชิงอภิมาน ก็ประจักษ์ชัดว่าการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นไม่น่าจะเป็นผลจากความบังเอิญ หลังจากนั้นมีการวิเคราะห์ละเอียดยิ่งขึ้นโดยใช้หลักฐานจากผู้ป่วยรายคน ซึ่งยืนยันว่าการฉายรังสีที่ใช้ในยุคนั้นเพิ่มการเสียชีวิตจริง [7] การตระหนักเรื่องนี้ทำให้เกิดการพัฒนาแนวทางการรักษาที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ถัดไปคำนึงถึงการตักตวงผลประโยชน์และการบิดเบือนในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ