การรักษามะเร็งเต้านมแบบรุนแรง

ดาวน์โหลดในรูปแบบ pdf: การรักษามะเร็งเต้านมแบบรุนแรง

เราทำอย่างนั้นเพราะ…

“เรา (แพทย์) ทำโน่นนี่ เพราะแพทย์คนอื่นก็ทำกัน เราไม่อยากแปลกแยกจึงทำตาม หรือเป็นเพราะเราถูก

อ่านต่อ.

การรักษามะเร็งเต้านมด้วยวิธีที่มีการรณรงค์ตามที่เห็นบ่อยๆ ในข่าวเป็นบทเรียนที่ดีมากในเรื่องอันตรายจากการทึกทักว่า ยิ่งใช้วิธีการรักษาแบบรุนแรงจะทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้นแน่นอน

ตลอดช่วงศตรวรรษที่ 20 จนย่างสู่ 21 หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านม้องการและต้องทนรับการรักษาที่ทารุณและทรมานเกินควรทั้งการผ่าตัด และยาในปริมาณมากเกินความจำเป็น แต่ก็ยังเป็นที่นิยมอย่างเห็นได้ชัด ในผู้ป่วยและแพทย์บางราย ผู้ป่วยโดนกล่อมว่ายิ่งการรักษารุนแรงและเป็นพิษมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาส “พิชิต” โรคได้มากเท่านั้น มีแพทย์และผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งที่เตรียมการโต้แย้งความคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับวิธีการรักษา แต่ก็ ใช้เวลานานหลายปีกว่าจะเริ่มเปลี่ยนกระแสความเชื่อผิดๆ นี้ได้ พวกเขาไม่เพียงแต่ต้องสร้างหลักฐานที่เชื่อถือได้ เพื่อลบล้างความเชื่องมงายที่ว่า “ยิ่ง มากยิ่งดี” แต่ยังต้องทนให้พวกเดียวกันเยาะเย้ย และโดนแพทย์ที่มีชื่อเสียงต่อต้าน

ทุกวันนี้ความกลัวบวกกับความเชื่อที่ว่ายิ่งมากยิ่งดียังเป็นตัวกำหนดทางเลือกวิธีการรักษา ทั้งที่ไม่มีหลักฐานว่ามีประโยชน์มากกว่าวิธีที่ใช้กันทั่วไป ทั้งยังรู้ว่าวิธีการรักษาที่เลือกใช้นั้นมีอันตรายมากคือ มีความเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิต ตัวอย่างเช่น วิธีคิดแบบนี้ยังมีอิทธิพลให้ผู้ป่วยและแพทย์กลุ่มหนึ่งเลือกการตัดเต้านมทั้งหมด “แบบดั้งเดิม” ส่วนอีกกลุ่มเลือกใช้ยา เคมีบำบัดปริมาณมากที่รู้กันดีว่ามีผลข้างเคียงที่แสนเจ็บปวดทรมาน หรือเฮอเซปติน ซึ่งก่อปัญหาร้ายแรงต่อหัวใจ (ดูบทที่ 1) ทั้งที่วิธีการรักษาท่ใช้กันทั่วไปก็เพียงพอแล้ว  ทำไมจึงเป็นเช่นนี้

ถัดไป: การตัดเต้านม