คำถามที่ 8 : มีแหล่งข้อมูลซึ่งเชื่อถือได้ที่แนะนำหรือไม่

ดาวน์โหลดในรูปแบบ pdf: คำถามที่ 8 : มีแหล่งข้อมูลซึ่งเชื่อถือได้ที่แนะนำหรือไม่

ไม่มีแหล่งข้อมุลที่รวมทุกโรคทุกวิธีการรักษาไว้ในแห่งเดียว หากจะใช้หลักการในหนังสือเล่มนี้ ผู้อ่านต้องฝึกฝนทักษะบางประการ เช่น นอกจากบทที่ 6-8 ในหนังสือเล่มนี้ หนังสือเรื่อง ตัดสินใจด้านสุขภาพ อย่างชาญฉลาด (Smart Health Choices) [5]ให้เคล็ดลับว่าจะหาข้อมูลที่มี คุณภาพและตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลอย่างไร

มีไม่กี่เว็บไซต์ที่อิงการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ เช่น ฐานข้อมูลการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบคอเครน (CochraneDatabase of Systematic Reviews [www.cochrane.org/Cochrane-reviews]) ซึ่งมีบทสรุปที่ไม่ใช้ศัพท์เฉพาะ และเว็บไซต์ IQWIG (เป็นภาษาเยอรมัน แต่เผยแพร่ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษที่ www.informedhealthonline.org) นอกจากนี้ยังมีอีกหลายเว็บไซต์ที่โดยรวมให้ข้อมูลที่ดี แต่บางครั้งก็ไม่ได้มาจากการทบทวนหลักฐานที่ดีที่สุดอย่างเป็นระบบ เช่น เอ็นเอชเอสชอยส์ (NHS Choices [www.nhs.uk]) และ พับเมดเฮลท์ (PubMed Health [www.pubmed.gov/health]) ทั้งสองเว็บไซต์ให้ข้อมูลคุณภาพสูง

ยังมีอีกหลายอย่างทต้องระวัง โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ที่เว็บไซต์ได้รับ เช่น เว็บไซต์ที่อาจได้ผลประโยชน์เป็นเม็ดเงินจากผู้ที่เชื่อข้อมูลนั้นๆ หรือผู้ที่พยายามขายสินค้า แต่กรณีนี้อาจจับได้ยาก ดังที่กล่าวถึงในบทที่ 11 กลุ่มผู้ป่วยบางกลุ่มได้รับทุนจากบริษัทยาโดยไม่เปิดเผย
จึงอาจเสริม แต่งข้อมูลที่ให้

Next: คำถามที่ 9: ประชาชนควรเลี่ยงอย่างไร จึงไม่ถูก “ติดป้าย” ว่าเป็น “โรค” จนได้รับการรักษาโดยไม่จำเป็น