เปรียบเทียบประโยชน์และโทษ

ดาวน์โหลดในรูปแบบ pdf: เปรียบเทียบประโยชน์และโทษ

ยังมีการคัดกรองอีกหลายอย่างที่มีประโยชน์ ที่น่าจะทำกันแพร่หลายที่สุดในผู้ใหญ่คือ การตรวจสอบปัจจัยเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งทำกันทั่วไปในบริการปฐมภูมิ[ฐ] มีหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าความดันโลหิตสูง ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง และการสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคดังกล่าว การตรวจหา ให้คำแนะนำ และรักษาคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ จึงป้องกันภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันและโรคหลอดเลือดสมองได้

[ฐ] primary care คือการบริการด้านสุขภาพระดับแรกที่ใกล้ชิดชุมชนมากที่สุด ตัวอย่างในไทยที่เข้าข่ายสถานบริการปฐมภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เดิมเรียกว่าสถานีอนามัย) ศูนย์แพทย์ชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล เป็นต้น

เนื้อเรื่องย่อย:

ถัดไป: คัดกรองเพื่ออะไรและทำไมหลักฐานจึงสำคัญ