คุณคิดว่าแนวคิดในเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร

ดาวน์โหลดในรูปแบบ pdf: คุณคิดว่าแนวคิดในหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างไร
An illustration of shared decision-making

การหารือระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยรวมถึงคำถามที่ควรถาม

แม้การปรึกษาแพทย์แต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน แต่ก็ใช้หลักการที่เว็บไซต์นี้กล่าวถึง ในการไตร่ตรองเพื่อให้ตัดสินใจได้เหมาะสมที่สุด เป้าหมายคือทั้งผู้ป่วยและผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพควรมั่นใจได้ว่าได้ร่วมกันหาทางออกโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ดีที่สุด ผู้ป่วยมาพบแพทย์ด้วยโรคแตกต่างกัน บ้างระยะสั้น บ้างระยะยาว บ้างอาจคร่าชีวิต และบ้างก็แค่ “น่ารำคาญ” ผู้ป่วยมีความจำเป็นส่วนตัวแตกต่างกันไปไม่รู้จบ แต่ล้วนมีเรื่องที่ต้องการคำตอบ เพื่อให้ตัดสินใจได้ว่าจะทำอย่างไร

เพื่อให้เห็นภาพ ผู้เขียนจะเริ่มจากตัวอย่างการปรึกษาแพทย์เรื่องปัญหาที่พบบ่อย คือโรคข้อเข่าเสื่อม จากนั้นจึงตอบคำถามหลักๆ เรื่องการใช้หลักฐานจากงานวิจัยเป็นข้อมูลในเวชปฏิบัติ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ป่วยโรคต่างๆ อาจอยากได้รับคำตอบเมื่อปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ และผู้อ่านหนังสือเล่มนี้ก็อาจอยากรู้หลังจากอ่านบทที่ผ่านๆ มา

ถัดไปการร่วมตัดสินใจ : การปรึกษาแพทย์เรื่องโรคที่พบบ่อย