Home > อ่านหนังสือฉบับเต็ม > Thumbnails > Examples > ปาหี่การคัดกรอง

ปาหี่การคัดกรอง

ในปี ค.ศ. 2009 อาจารย์ด้านประสาทวิทยาเพิ่งเกษียณผู้สนใจ เรื่องการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองมายาวนานทราบว่าเพื่อนบ้านได้รับใบปลิวจากบริษัทที่ให้การคัดกรองด้านระบบหลอดเลือด เชิญชวนให้พวกเขาไปโบสถ์ในแถบนั้น (และจ่ายเงิน 152 ปอนด์ หรือราว 7,000 บาท) เพื่อรับการตรวจโรคหลอดเลือดสมองกับอาการแทรกซ้อนอื่นๆ ทางหัวใจและหลอดเลือด ด้วยความอยากรู้ และที่สำคัญ คือ เพราะข้อมูลในใบปลิวดังกล่าวบิดเบือนข้อเท็จจริง อาจารย์จึงตัดสินใจไปด้วย

“การตรวจแรกเป็นการคัดกรองหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง (เส้นเลือดแดงหลักซึ่งนำเลือดออกจากหัวใจขยายออก) ด้วยการตรวจอัลตราซาวนด์โดยหญิงซึ่งไม่เต็มใจสนทนาว่า ถ้าตรวจพบหลอดเลือดโป่งพองแล้วจะทำอย่างไรต่อ ถัดมาเป็นการวัดความดันโลหิตที่ข้อเท้าและแขน ‘เพื่อตรวจปัญหาการไหลเวียนของเลือด’… ตามด้วยของแถมที่ไม่เกี่ยวกับระบบหลอดเลือด ได้แก่ การคัดกรองโรคกระดูกพรุนที่ข้อเท้า แล้วก็มี…การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (electrocardiography) เพื่อตรวจ ‘ปัญหาที่หัวใจสองห้องบน’… และสุดท้ายคือการอัลตราซาวนด์หลอดเลือดแดงคาโรทิด (carotid หรือหลอดเลือดแดงที่คอ) เพื่อตรวจ ‘การสะสมของคราบไขมัน หรือ พลัก (plaque)’ เมื่อผมถามว่าคราบนี้จะทำให้เกิดอะไร พวกเขาก็ว่า อาจทำให้ลิ่มเลือดก่อตัวและเป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมอง เมื่อถูกรุกถามว่าแล้วจะรักษาอย่างไร พวกเขาก็ให้คำตอบกำกวมเกี่ยวกับยาซึ่งป้องกันไม่ให้เลือดจับตัวกัน แต่ไม่พูดเกี่ยวกับการผ่าตัดเลย กระทั่งผมถามตรงๆ ว่าเลือกผ่าตัดได้ไหม ซึ่งแน่นอนว่าผ่าตัดได้ ‘แล้วจะเป็นอันตรายไหมครับ’ ผมถามซื่อๆ คำตอบคือจะบอกความเสี่ยงได้เมื่อแพทย์ตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด ผมจึงควรหารือกับแพทย์ หากพบความผิดปกติจากการตรวจในวันนั้น

กระบวนการทุกอย่างทำโดยไร้ความเป็นส่วนตัว (เว้นแต่การคัดกรองหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง)…น่าจะไม่มีแพทย์อยู่สักคน และทีมงานก็ไม่มีทีท่าว่าพร้อม หรือเต็มใจจะหารือเกี่ยวกับผลจากการได้ผลบวกลวง หรือผลลบลวง ความหมายในแง่พยากรณ์โรค หรือความเสี่ยงและประโยชน์จากวิธีการรักษาต่างๆ

การคัดกรองนี้ทำแล้วก็จบเพียงเท่านั้น เป็นไปเพื่อผลกำไร ได้ผลตรวจมาให้ผมส่งๆ ภายใน 21 วันทำการ แล้วโยนภาระให้แพทย์รับมือกับผลทางกายและใจ ไม่ว่าจะมีความผิดปกติต่างๆ จริงหรือไม่ ทั้งที่เธอไม่ได้ขอให้ตรวจเลย ปาหี่การคัดกรองเหล่านี้โหมกระพือ ความกังวลของคนหวั่นไหวง่าย โดยไม่รับผิดชอบ หรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลจากความผิดปกติที่พบเลย”

Warlow C. The new religion: screening at your parish church. BMJ 2009;338:b1940