Home > อ่านหนังสือฉบับเต็ม > Thumbnails > Examples > ประชาชนทั่วไปช่วยคิดทบทวนเรื่องโรคเอดส์

ประชาชนทั่วไปช่วยคิดทบทวนเรื่องโรคเอดส์

“ปัญหาเรื่องการเสื่อมศรัทธาในผู้เชี่ยวชาญ[1] ในเวทีเรื่องโรคเอดส์นั้น โยงใยกับหลายฝ่ายและมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมหาศาล การที่ประชาชนเข้าร่วมอภิปรายและประเมินคำกล่าวอ้างทางวิทยาศาสตร์ ช่วยสร้างองค์ความรู้เรื่องโรคเอดส์ในปัจจุบัน จนยากจะตัดสินว่าใครคือ ‘ประชาชนทั่วไป’ ใครคือ ‘ผู้เชี่ยวชาญ’ กันแน่ ต้องเดิมพันกันทุกอึดใจว่าข้อมูลที่กล่าวอ้าง หรือบุคคลนั้นๆ เชื่อถือได้หรือไม่ แต่อันที่จริง มันเป็นการเดิมพันเรื่องกลไกในการประเมินความน่าเชื่อถือของคำกล่าวอ้างทางวิทยาศาสตร์ว่า ควรตัดสินอย่างไร และใครมีสิทธิ์ตัดสิน (ดังที่การศึกษานี้แสดง) การอภิปรายด้านวิทยาศาสตร์ก็คือการอภิปรายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ไปพร้อมกัน ว่าควรทำอย่างไร และโดยใคร”

Epstein S. Impure science: AIDS, activism and the politics of knowledge. London: University of California Press, 1996.

[1] ปัญหานี้เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ทศวรรษ 1980 เนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น เนื่องจากโรคเอดส์เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจสูงจนมีการนำไปเป็นประเด็นการเมือง ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากจึงถูกชักจูงไปสนับสนุนแนวคิดทางการเมืองต่างๆ จนดูขาดความเป็นกลาง นอกจากนี้ ผู้ป่วยโรคเอดส์ยังมาจากสังคมที่หลากหลาย ผู้ป่วยบางส่วนจึงมีความสามารถพอที่จะศึกษาเรื่องโรคและการรักษาด้วยตัวเองจนเข้าใจปรุโปร่งในระดับที่เรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเช่นกัน