Home > อ่านหนังสือฉบับเต็ม > Thumbnails > Examples > ถ้าตรวจสอบหลักฐานก่อนจะป้องกันการเสียชีวิตได้ไหม

ถ้าตรวจสอบหลักฐานก่อนจะป้องกันการเสียชีวิตได้ไหม

“เหตุสลดที่เลี่ยงได้เกิดกับเอลเลน โรช อายุ 24 ปี อาสาสมัครสุขภาพดีในการศึกษาโรคหืด ณ มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ (Johns Hopkins University) เธอเสียชีวิตในเดือนมิถุนายน (ปี ค.ศ. 2001) เพราะสารเคมีที่ขอให้เธอสูดเข้าไปทำให้ปอดและไตค่อยๆ ล้มเหลว หลังจากความสูญเสียนี้จึงได้ปรากฎว่าทั้งนักวิจัยและคณะกรรมการจริยธรรมที่อนุมัติให้ทำการศึกษามองข้ามคำใบ้มากมายเกี่ยวกับอันตรายของสารเคมีดังกล่าว ซึ่งคือ เฮ็กซาเมโทเนียม (hexamethonium) ที่ให้โรชสูด ที่ยิ่งสะเทือนใจคือ พบหลักฐานเกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีดังกล่าวได้ง่ายดายในบทความตีพิมพ์หนังสือพิมพ์เดอะบัลติมอร์ซัน (The Baltimore Sun) สรุปว่า เมื่อนายแพทย์อัลคิส โทเจียส แพทย์ที่ปรึกษา ‘กระทำการโดยสุจริต’ ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับผลเสียของยาชนิดนี้ เขาดูจะค้นหาโดยเน้นแหล่งข้อมูลเพียงไม่กี่แหล่ง รวมถึงพับเมด (PubMed) ซึ่งค้นย้อน ไปถึงปี ค.ศ. 1966 เท่านั้น บทความเก่าๆ ที่ตีพิมพ์ในทศวรรษ 1950 ซึ่งก็มีการอ้างอิงถึงในผลงานตีพิมพ์หลังจากนั้น ได้เตือนว่าเฮ็กซาเมโทเนียมเกี่ยวข้องกับการที่ปอดเสียหาย”

Perkins E. Johns Hopkins Tragedy. Information Today 2001;18:51-4.