โรคหลอดเลือดสมอง

ดาวน์โหลดในรูปแบบ pdf: โรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตและความพิการเรื้อรัง อัตราการเสียชีวิตเมื่อเป็นโรคหลอดเลือดสมองครั้งแรกคือ 1-2 ใน 6 และเพิ่มเป็น 4 ใน 6 ในครั้งถัดๆ ไป หนึ่งในสาเหตุของโรคนี้คือการตีบ (stenosis) ของหลอดเลือดแดงคาโรทิด ซึ่งเป็นหลอดเลือดแดงบริเวณ คอที่นำเลือดไปเลี้ยงสมอง บางครั้งไขมันที่สะสมด้านในหลอดเลือดแดงคาโรทิดก็ปริแตกและอุดตันแขนงหลอดเลือดแดงที่ขนาดเล็กกว่า จนเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ในทศวรรษ 1950 ศัลยแพทย์เริ่มใช้หัตถการที่เรียกว่าการผ่าตัดเปิดหลอดเลือดคาโรทิด (carotid  endarterectomy) เพื่อนำคราบไขมันออก ด้วยหวังว่าจะลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองได้ แต่การผ่าตัดนี้ก็มีความเสี่ยงเกิดอาการแทรกซ้อนเช่นเดียวกับหัตถการอื่นๆ

แม้ว่าการผ่าตัดเปิดหลอดเลือดคาโรทิดจะเป็นที่นิยมขึ้นเรื่อยๆ ในสมัยนั้น แต่ต้องรอถึงทศวรรษ 1980 กว่าจะมีการทดลองแบบสุ่มเพื่อประเมินความเสี่ยงและประโยชน์ของการผ่าตัด ข้อมูลนี้ชัดเจนว่าสำคัญยิ่งยวดต่อทั้งผู้ป่วยและแพทย์ มีการทดลองที่ออกแบบอย่างรัดกุม 2 โครงการในผู้ป่วยที่มีอาการหลอดเลือดแดงคาโรทิดตีบอยู่แล้ว (หลอดเลือดสมองอุดตันที่อาการไม่รุนแรง [minor stroke] หรือสมองขาดเลือดชั่วคราว) โครงการหนึ่งในยุโรป และอีกโครงการในอเมริกาเหนือ เพอเปรียบเทียบการผ่าตัดกับวิธีการรักษาโดยไม่ผ่าตัดที่ดีที่สุด ผู้ป่วยหลายพันรายเข้าร่วมในการศึกษาระยะยาวนี้ ผลซึ่งตีพิมพ์ในทศวรรษ 1990 พิสูจน์ว่าการผ่าตัดลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง หรือการเสียชีวิตได้ แต่จะได้ประโยชน์หรือไม่ขึ้นอยู่กับหลอดเลือดแดงคาโรทิดตีบมากหรือน้อย โดยรวมการผ่าตัดจะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยรายที่หลอดเลือดตีบไม่มาก เนื่องจากอาจก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้เช่นกัน ผลสำคัญที่พบมีนัยโดยตรงต่อเวชปฏิบัติ [2, 3]

ถัดไปความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ระยะก่อนชัก (Pre-eclampsia)