การค้นหาหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

ดาวน์โหลดในรูปแบบ pdf: การค้นหาหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

การค้นหาหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ โดยไม่คำนึงถึงภาษา หรือรูปแบบการรายงานนั้นยากเอาเรื่อง ปัญหาสำคัญคือ หลักฐานที่เกี่ยวข้องบางชิ้นไม่ได้รายงานต่อสาธารณะ การรายงานไม่ครบถ้วนมีสาเหตุหลักจากการที่นักวิจัยไม่เขียนหรือส่งรายงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ เนื่องจากผลไม่ได้ดังใจ บริษัทยาปกปิดการศึกษาที่ไม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของตน ส่วนวารสารก็มักลำเอียงโดยปฏิเสธรายงานที่ส่งเข้ามา เพราะเห็นว่าผลไม่ “น่าตื่นเต้น” พอ [3]

การรายงานงานวิจัยไม่ครบถ้วนด้วยความลำเอียงนั้น ผิดทั้งหลักวิทยาศาสตร์และจริยธรรม โดยเป็นที่ยอมรับกันแพร่หลายว่าเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะผู้ที่กำลังใคร่ครวญเลือกวิธีการรักษาอาจจะเข้าใจผิด เพราะมีโอกาสน้อยที่จะมีการรายงานการศึกษาซึ่งได้ผล “ไม่ได้ดังใจ” หรือ “เป็นลบ” ขณะที่การศึกษาซึ่งได้ผลน่าตื่นเต้น มีโอกาสถูก “รายงานเกิน” มากกว่าการศึกษาอื่น

การรายงานไม่ครบถ้วนเกิดมากจนน่าพิศวง การทดลองในคนกว่าครึ่งไม่เคยมีการรายงานเต็มรูปแบบ ซึ่งก่อความลำเอียงและเกิดขึ้นกับการทดลองในคนทั้งขนาดใหญ่และเล็ก วิธีหนึ่งที่ใช้แก้ปัญหานี้คือ การตั้งข้อตกลงให้ขึ้นทะเบียนการศึกษาตั้งแต่เริ่ม และสนับสนุนให้นักวิจัยตีพิมพ์โครงร่างการศึกษาด้วย [3]

การลำเอียงรายงานงานวิจัยไม่ครบถ้วนยังอาจก่ออันตรายร้ายแรงในปีค.ศ. 1993 นักวิจัยชาวสหราชอาณาจักรผู้ได้รับความเชื่อถือสูงกลุ่มหนึ่งตัดสินใจรายงานผลจากการทดลองในคนที่ทำเมื่อปี ค.ศ. 1980 การศึกษานี้เกี่ยวกับยาใหม่ที่ใช้ลดความผิดปกติของจังหวะหัวใจในผู้ป่วยที่กำลังมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ผู้ป่วย 9 รายเสียชีวิตหลังจากใช้ยานี้ ขณะที่มีผู้เสียชีวิตในกลุ่มเปรียบเทียบเพียงรายเดียว “ตอนที่เราทำการศึกษาในปี ค.ศ. 1980” พวกเขาเขียน “เราคิดว่าอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มที่ได้รับยาเป็นผลจากความบังเอิญ…การพัฒนายาดังกล่าว (ลอร์เคไนด์ [lorcainide]) ถูกระงับด้วยเหตุผลทางการค้า   การศึกษานี้จึงไม่ถูกตีพิมพ์และเป็นตัวอย่างที่ดีของ “ความลำเอียงในการตีพิมพ์’ เพราะผลการศึกษาที่รายงานไว้ ณ ที่นี้…อาจช่วยเตือนล่วงหน้าถึงปัญหาในภายหน้า” [4] “ปัญหาในภายหน้า” ที่นักวิจัยเอ่ยถึงคือ การทายาซึ่งคล้ายคลึงกับที่พวกเขาตรวจสอบก่อให้เกิดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยในช่วงที่มีการใช้ยาดังกล่าวมากที่สุด เฉพาะในสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวก็เสียชีวิตถึงหลายหมื่นรายในแต่ละปี (ดูบทที่ 2) [5]

ถัดไปการลดผลจากความบังเอิญในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ