Home > อ่านหนังสือฉบับเต็ม > Thumbnails > Background > การสังเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัย

การสังเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัย

เมื่อกว่าร้อยปีมาแล้ว ลอร์ดเรย์ลี ประธานสมาคมพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งสหราชอาณาจักร (British Association for the Advancement  of  Science) ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นที่ต้องรวมผลจากการวิจัยเรื่องใหม่เข้าในบริบทเดียวกับหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องว่า

“ถ้าวิทยาศาสตร์เป็นอย่างที่เข้าใจกันในบางครั้ง คือประกอบด้วยข้อเท็จจริงล้วนๆ ซึ่งเพิ่มพูนขึ้นด้วยความอุตสาหะ ไม่นานมันก็จะหยุดชะงัก แล้วล่มสลายเพราะความหนักของมันเอง…จึงมี 2 กระบวนการที่ดำเนินไปเคียงข้างกัน คือ การยอมรับสิ่งใหม่และการทำความเข้าใจสิ่งเดิมจนนำมาใช้ใหม่ได้ เนื่องจากทั้งสองกระบวนการมีความสำคัญยิ่ง เราจึงไม่ต้องถกกันว่ากระบวนการใดสำคัญกว่า…งานที่คู่ควรได้รับคำชื่นชมมากที่สุด แต่กลับไม่ได้รับเสมอไป คืองานที่มีการค้นพบพร้อมคำอธิบาย ซึ่งไม่เพียงแต่นำเสนอข้อเท็จจริงใหม่ๆ แต่ยังชี้ให้เห็นความเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงเก่าด้วย”

Rayleigh, Lord. In: Report of the fifty-fourth meeting of the British Association for the Advancement of Science; held at Montreal in August and September 1884. London: John Murray, 1884: pp3-23.