Home > อ่านหนังสือฉบับเต็ม > Thumbnails > Background > ทางเลือกของผู้ป่วย : ดาวิดผู้ฆ่ายักษ์โกไลแอท

ทางเลือกของผู้ป่วย : ดาวิดผู้ฆ่ายักษ์โกไลแอท

“ใครเป็นผู้ที่มองขาดว่าโจทย์วิจัยนั้นๆ สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้ป่วยที่เป็นทุกข์และแตกต่างกัน เหตุใดโจทย์วิจัยจึงไม่ตรงประเด็น ขณะนี้ผู้ตั้งโจทย์คือใครและควรเป็นใคร ใครจะเป็นผู้ควบคุมการจัดลำดับความสำคัญ ผู้ป่วยรู้ดีที่สุดว่าประเด็นด้านสุขภาพประเด็นใดตรงใจตน และเป็นประโยชน์ที่สุดต่อความสบายกายใจ การดูแล และคุณภาพชีวิต รวมถึงอายุขัยของตน ผู้ป่วยคือ ดาวิดมนุษย์ผู้ต้องเตรียมอาวุธเพื่อโค่นยักษ์ใหญ่โกไลแอท ซึ่งก็คือ บริษัทยาที่ต้องการหลักฐานเพื่อขายสินค้าหากำไร และนักวิจัย ซึ่งมีความอยากรู้อยากเห็น ความจำเป็นที่ต้องหาเงินทุนวิจัย ชื่อเสียง และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เป็นแรงผลักดัน แม้จะอยากได้กำไร แต่การตรวจสอบด้วยวิทยาศาสตร์ ทุนวิจัย หรือบทความวิจัย ก็ยังต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ผู้ป่วยที่ไม่สังกัดหน่วยงานใด และองค์กรต่างๆ ซึ่งสนับสนุนให้มีงานวิจัยที่ได้คุณภาพจึงควรเตรียมอาวุธ เลือกกระสุนอย่างรอบคอบ เล็งเป้า แล้วโค่นยักษ์”

Refractor. Patients’ choice: David and Goliath. Lancet 2001;358:768.